Tukea persoonallisuushäiriöisten uhreille ry on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja vapaaehtoisjärjestö. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on:

  • Tuottaa jäsenilleen tukea, apua ja työkaluja vaikeaan elämäntilanteeseen sekä asian käsittelyyn jälkikäteen
  • Täydentää olemassa olevaa palveluverkostoa
  • Rakentaa yhteiskunnallista verkostoa muihin auttaja- ja tukitahoihin
  • Toimia aktiivisena osallistujana yhteiskunnallisessa keskustelussa
  • Tuottaa eri viranomaistahoille (esim sosiaali- ja poliisiviranomaiset, käräjäoikeudet) oikeaa ja käytännönläheistä tietoa ilmiöstä

Yhdistyksemme sivuja rakennetaan parhaillaan ja sivuille tulee viikottain lisää tietoa sekä uusia sivuja. Kiitos kärsivällisyydestä!

Yhdistyksemme on Mielenterveyden Keskusliiton jäsenyhdistys